Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Ungdomsrådet i Kongsvinger kommune

Logo Ungdomsrådet

Representasjon - ungdomsrådet i Kongsvinger kommune 2016 - 2017

 • Stian Sønsterud - leder
 • Leah Henriksen - nestleder


Arbeidsutvalget(AU):

 • Stian Sønsterud(leder)
 • Leah Henriksen(nestleder)
 • Jenny Løfsgaard
 • Live Mastad
 • Mia Nybakk


 Følgende representant har talerett i kommunestyret:

 • Stian Sønsterud
 • Guro Sønstebø
 • Anna Karoline Glomsaas – vara
 • Live Mastad– vara
 • Adrian Amundsen - vara        Følgende representant har talerett i komite for oppvekst:

 • Stian Sønsterud
 • Tone N. L. Kristiansen
 • Mia Nybakk -vara
 • Anna Karoline Glomsaas – vara
 • Daniel Amundsen– vara


Følgende representant har talerett i komite for helse og omsorg:

 • Live Mastad
 • Anna Karoline Glomsaas
 • Daniel Amundsen– vara


Følgende representant har talerett i komite for kultur, miljø og integrering:

 • Tuva Aasum
 • Daniel Amundsen


Følgende representant har talerett i planutvalget:

 • Mia Nybakk
 • Tuva Aasum
 • Even Høgberget - vara


Følgende representant har talerett i komite for næring og byutvikling:

 • Mia Nybakk
 • Tone N. L. Kristiansen - vara


Ungdomsrådets representanter i ungdommens fylkesting 2015 - 2017:

 • Live Mastad
 • Anna Karoline Glomsaas
 • 1.vara Guro Sønstebø
 • 2. vara Fredrik Dahlen
 • 3. vara – Jenny Løfsgaard
 • 4. vara – Mia Nybakk


Representanter i arbeidet ny ungdomsskole: Stian Sønsterud og Leah Henriksen

 
Representanter i arbeidet med forebyggende tiltak: Mia Nybakk, Tuva Aasum og Jenny Løfsgaard.


Representanter i arbeidet utsmykking av ny ungdomsskole: Jenny Løfsgaard og Live Mastad

 
Representanter i arbeidet sentrumsutvikling og Kongsvinger anno 2050: Jenny Løfsgaard og Live Mastad

Sist oppdatert: 22.02.2017 14:00
Tekst: 
Foto: 
Topp