Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Komitéene

Som en praktisk inndeling av arbeidet i kommunestyret, fordeles samtlige kommunestyremedlemmer, med unntak av ordfører, varaordfører og 1 medlem som sitter i kontrollutvalget, til 5 komitéer som innstiller overfor kommunestyret.

Representantene bør som hovedregel ikke plasseres i en komité som behandler og innstiller i saker som vedrører eget yrke eller profesjon. Komitéene har ingen beslutningsmyndighet bortsett fra vedtak knyttet til egen forretningsorden og utpeking av

Komitéenes hovedoppgave vil være

  • Utrede og avgi innstilling til kommunestyret
  • På eget initiativ ta opp til behandling saker som den mener bør tas opp/utredes
  • Følge opp aktiviteter og prosesser i årshjulet

I alle saker som behandles i kommunestyret fra komitéene, skal det foreligge en innstilling. Det skal være en saksordfører på alle saker. Komitéene har ikke vedtaksmyndighet.

Komité for helse og omsorg

Leder: Tove Stangnes

- medlemmer
- møteplan med saksliste, protokoll og møtebok

Komité for oppvekst

Leder: Margrethe Haarr

- medlemmer
- møteplan med saksliste, protokoll og møtebok

Komité for kultur, miljø og integrering

Leder: Øystein Hanevik

- medlemmer
- møteplan med saksliste, protokoll og møtebok 

Komité for næring og byutvikling

Leder: Ole Martin Knashaug

- medlemmer
- møteplan med saksliste, protokoll og møtebok

Planutvalget

Leder: Elin Såheim Bjørkli

- medlemmer
- møteplan med saksliste, protokoll og møtebok

Sist oppdatert: 13.02.2017 10:03
Foto: 
Topp