Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Innsyn og offentlighet

Publisering av dokumenter

I hht. Offentleglova § 7 har organ som er omfattet av loven mulighet til å tilgjengeliggjøre dokumenter på Internett. Kongsvinger kommune har valgt å publisere dokumenter fra de arkivdelene som er offentlige og hvor dokumentet ikke er unntatt offentlighet med hjemmel i lov. Arkivdeler som kun inneholder dokumenter som ikke skal gjøres tilgjengelige på Internett i hht. Off.l. § 7, annet ledd er begrenset fra publisering.

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). 

Sist oppdatert: 25.02.2016 11:48
Tekst: 
Foto: 
Topp