Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Organisasjon

Her finner du hvem som er rådmann, hvilken kommunalsjefer vi har og  hvordan vi er organisert.

Snarveier:  Organisasjonskart

Rådmann Thorleif Lindahl

Torleif kommer fra Skogbygda, men er nå bosatt i Kongsvinger. Han er gift og har to voksne barn. Er utdannet adjunkt, studert markedsføringsledelse og prosjektledelse ved BI.
Ble ansatt som kommunalsjef Samfunn i Kongsvinger kommune og senere som Rådmann

Kommunalsjef Oppvekst - Kjersti Vevstad

Kjersti Vevstad, 43 år, Gjerstad.  Hun kommer fra stilling som oppvekstsjef i Bamble kommune som hun har innehatt siden mai 2014. Da hun fikk tilbud om en tilsvarende jobb i Kongsvinger og at det i tillegg ikke var så langt fra familien var det en jobbmulighet hun måtte ta. Kjersti Vevstad begynte 20. januar 2016

Kommunalsjef Helse - Marianne Birkeland

Marianne Birkeland har vært ansatt i Kongsvinger kommune siden 1999. Hun ble enhetsleder på Langelandhjemmet i 2003. Av utdannelse har hun administrasjon og ledelse ved Høyskolen på Rena og Master of Public Administration ved Høyskolen i Hedmark/Universitetet i Karlstad.

Kommunalsjef Samfunn - Rune Lund

Rune Lund er ansatt som kommunalsjef Samfunn

Sist oppdatert: 15.12.2016 15:15
Foto: 
Topp