Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Bok til alle

Biblioteket har bøker til alle

Biblioteket har tilbud til alle innbyggerne.


Leseombud
Biblioteket søker flere leseombud! Leseombudene leser høyt for mennesker som ikke klarer å lese selv. Mange mennesker er avskåret fra et litteraturtilbud på grunn av redusert leseferdighet. Målgruppene for leseombud kan være eldre, utviklingshemmede, demente og psykisk syke. Leseombudene åpner dører inn i bøkenes verden for disse gruppene. Biblioteket hjelper til med å finne egnet litteratur og organiserer høytlesningsmøtene.

Høres dette interessant ut? Snakk med bibliotekpersonalet og fyll ut blanketten for leseombud.
Det er organisasjonen Leser søker bok som står bak ordningen.


Bok til alle
Kongsvinger bibliotek er et «Bok til alle»-bibliotek. Det vil si at biblioteket kjøper inn tilrettelagte bøker for de av oss som har vanskelig for å tilegne seg vanlig tekst. Bøkene er samlet på en egen, godt merket hylle i biblioteket.


Boken kommer
Boken kommer er bibliotekets gratis tjeneste til personer bosatt i Kongsvinger kommune, som på grunn av sykdom, funksjonshemming og annet ikke kan besøke biblioteket selv. Bøkene bringes hjem til de som har behov for det.
• Personer fra Frivilligsentralen bringer det du ønsker å låne hjem til deg, og henter det når det skal leveres tilbake
• Du kan selv bestemme hva du vil låne
• Vi kan tilby fag-og skjønnlitteratur, bøker med stor skrift, lydbøker og filmer
• Vanlig lånetid er 4 uker.
Vil du bruke denne tjenesten, eller kjenner noen som kan ha glede og nytte av det, kontakt oss i biblioteket, på tlf. 62 80 80 79 eller e-post post@kongsvingerbibliotek.no


Lån fra andre bibliotek
I Kongsvinger bibliotek kan du låne bøker, lydbøker, filmer, tidsskrifter og aviser. Er du på jakt etter noe som vi ikke har hos oss, låner vi det inn til deg fra et annet bibliotek. Du kan også benytte deg av Norgeslån, det vil si at du kan søke opp ei bok i et hvilket som helst bibliotek i Norge (Bibliofil-bibliotek) og be om å få den tilsendt til det biblioteket du ønsker.


Fremmedspråklig litteratur
Vi har en samling fremmedspråklig litteratur i biblioteket; engelsk, tysk, spansk, fransk, litt persisk. Etter ønske bestiller vi enkeltbøker og depoter på de fleste hovedspråk fra
Det flerspråklige bibliotek ved Deichmanske bibliotek i Oslo.


Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek
Kongsvinger bibliotek kan skaffe depoter av bøker med blindeskrift etter ønske. Vi kan også være behjelpelig med å formidle kontakt med NLB.

 

Sist oppdatert: 20.12.2016 09:24
Foto: Aleksander Klanderud
Topp