Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Kildekritikk

Gruppearbeid

Skolebibliotekarene holder kurs i kildekritikk. Kursene avtales av den enkelte lærer.

Hva er kildekritikk?
Kildekritikk er det arbeidet man gjør når man vurderer om en kilde er egnet til oppgaven man skal jobbe med. Kildekritikk handler om å vurdere kvaliteten på den informasjonen du har funnet i forhold til utgangspunktet ditt.

Hvorfor er det viktig å kunne vurdere kildene?
Informasjonsflommen blir større og større og det blir viktigere å kunne sile ut relevant informasjon. Det er det viktig å lære seg og søke for å finne akkurat det man er ute etter, og man må kunne vurdere det stoffet man finner.

Forskjell på trykt materiale/bøker og internett
Bøker
er en varig kilde som det koster å publisere og markedsføre, innholdet evalueres av en redaktør/et ekspertpanel.

Internett er en midlertidig kilde der det er rimelig og lettvint å publisere og markedsføre informasjon. Hvem som helst kan publisere hva som helst på Internett uten at det er vurdert av fagpersoner. Dette vil si at det er spesielt viktig å være kritisk til mye av det som finnes på Internett – stoffet må vurderes.

BØKER SOM KILDE
Vi skal ikke bare være kritiske til internett, vi må også være kritiske til bøker og deres innhold:

Er forfatter kjent?
Har forfatter skrevet mye om dette temaet? Har du sett navnet sitert i andre kilder? Kanskje forfatteren jobber innen fagfeltet og har erfaring og kunnskap?

Når er boka utgitt?
Et aktuelt tema krever informasjon som er av nyere dato. For eksempel bøker om fagfelt som utvikler seg raskt blir fort gamle og går ut på dato.

Har boka kommet i flere utgaver?
Hvis boka har kommet i flere utgaver indikerer det at den er et standardverk. Nyere utgaver av ei bok har også gjerne oppdaterte opplysninger.

Hvem har utgitt boka?
Kjente forlag står stort sett for kvalitet. Er det en organisasjon eller et spesielt samfunn som har utgitt boka kan boka inneholde synspunkter og en vinkling som støtter opp under de holdningene og meningene den organisasjonen / samfunnet har. 

Innholdet i boka

Målgruppe
Hvem er boka skrevet for? Hvis språket er teknisk og innholdet avansert kan boken være skrevet for akademikere og forskere.

Framstilling
Inneholder boka fakta, meninger eller propaganda? Er boka skrevet for å overbevise, informere, underholde eller provosere? Er påstandene troverdige og er språket objektivt eller partisk?

Aktualitet
Inneholder boka ny informasjon? Informasjon som oppdaterer andre kilder? I hvor stor grad dekker informasjonen det fagområdet vi søker etter informasjon i.

Kildekritikk på internett
Se nøye på:
-  Hvem som har skrevet informasjonen: Hvem er forfatteren? Hvem er ansvarlig for nettsiden? Hvem er utgiver? Hva er forfatterens faglige bakgrunn? Hva er utgivers mål og misjon?

- Hva slags innhold?

Når informasjonen ble laget. Når ble sidene sist oppdatert?

Hvor informasjonen ble publisert

For hvem ble informasjonen publisert? Hvem er målgruppa for forfatteren? Er dokumentet ment for spesialister eller for et mer generelt publikum?

- Hvorfor informasjonen ble produsert. Hva er formålet med å produsere stoffet? Er det reklame, propaganda eller fakta? Er kilden nøytral eller er det sterke subjektive syn som kommer til uttrykk.

WEB SOM KILDE

Er web den beste informasjonskilden?

 • Hvis du søker etter lokal og/eller eldre informasjon, er som regel den trykte informasjonen overlegen.
 • Mye faktainformasjon finnes raskere i oppslagsverk og bøker (for eksempel bibliotekets referansesamling på nett eller på hylla)
 • Faginformasjon ligger i databaser som de vanlige søkemotorene ikke finner. Lenker til fagbaser finner du på ditt biblioteks hjemmeside. 

Grunner til at du ikke bør bruke web som eneste kilde 

 • Informasjonsmengde
  Bare en liten del av informasjonen i verden finnes på web.
 • Forfatter
  Hvem som helst kan publisere informasjon på nettet. Nettsider kan være skrevet av en ekspert på emnet, en journalist, en misfornøyd forbruker eller en barneskoleelev.
 • Betaling
  Ikke all informasjon er gratis. En del kommersielle nettsteder tar betaling hvis du skal gå dypere inn i nettstedet.
 • Organisering
  Informasjon på web er ikke organisert. Det finnes altfor mange nettsider for at en enkelt katalogtjeneste eller søkermotor skal kunne indeksere og organisere alle.
 • Sammenheng
  Mesteparten av informasjonen på web er ikke satt i sammenheng.
 • Stabilitet
  Mesteparten av informasjonen på web er ikke permanent. 

  Et råd tilslutt: Bruk flere kilder!
   
 • TONE (nøkkelord)
  For å oppsummere kan dette nøkkelordet være til hjelp når vi vurderer kilder.

  Troverdighet

  Kunnskapsrik og anerkjent forfatter? Språkbruken: mye skrivefeil? Er hovedpunktene klart framstilt? Er teksten enkel å lese, eller er den preget av gjentagelser og vanskelig språk? WEB: klar og tydelig layout? Lenkesamling?

  Objektivitet
  Prøver forfatteren å overbevise om noe eller selge noe? Er informasjonen ensidig og partisk eller objektiv og balansert? Hvordan presenteres stoffet? 

  Nøyaktighet
  Hvor omfattende behandles temaet? Hvor detaljert er det? Er kilden oppdatert eller utdatert? Kan informasjonen bekreftes av andre? Oppgis det hvor informasjonen er hentet fra: statistikk, referanseliste, bibliografi.

  Egnethet
  Er stoffet relevant? Hvilket emne dekker kilden? Passer nivået for deg? 
Sist oppdatert: 20.08.2014 12:02
Foto: 
Topp