Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Tilskuddsatser private barnehager

Kommunen skal gi driftstilskudd som skal beregnes ut fra kommunens to år gamle regnskapstall, dvs at for 2017 skal satsene baseres på regnskap for 2015. De nasjonale satsene for kapitaltilskudd fastsettes av Kunnskapsdepartementet. De legges inn så snart de blir publisert.

Tilskuddssatser

20162017
Driftstilskudd pr heltidsplass små barn 0-2 år 196 667,00 204 869,00
Driftstilskudd pr heltidsplass store barn 3-6 år 96 168,00 100 398,00
Kapitaltilskudd pr heltidsplass byggeår til og med 2007 8 800,00
Kapitaltilskudd pr heltidsplass byggeår 2008 – 2010 14 100,00
Kapitaltilskudd pr heltidsplass byggeår 2011 - 2013 17 400,00  
Kapitaltilskudd pr heltidsplass byggeår 2014 – 2016 18 300,00  
     

I beregningen som ligger til grunn for driftstilskuddssatsene, er det brukt makspris for foreldrebetaling i forslaget til statsbudsjett (kr 2730). Satsene for driftstilskudd vil bli omgjort dersom endelig vedtatt makspris avviker fra foreslått makspris

Sist oppdatert: 03.01.2017 15:44
Tekst: 
Foto: 
Topp