Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

SFO

Gjennom skolefritidsordning gir kommunen et tilbud til elever om opphold før og etter skoletid for elever fra 1. til 4. klasse

Søskenmoderasjon forutsetter at ett barn betaler for hel plass.
Dersom søsken nr 2 (og evt. flere søsken) har hel plass, er prisen 70 % av hel plass.
Dersom søsken nr 2 (og evt. flere søsken) har halv plass, er prisen 50 % av hel plass.
Tilfeldig plass (kjøp av enkeltdager) gir ikke grunnlag for moderasjon.

Halv plass defineres som mindre enn 12 timer pr uke. 12 timer eller mer pr uke utgjør hel plass. Ved økning i timetallet i skolen for småskoletrinnet, endres antall oppholdstimer i SFO for halv plass tilsvarende.

Juli måned er betalingsfri

SFO 2016 2017
Hel plass pr. mnd.  2 590,00 2 655,00
Halv plass pr. mnd (mindre enn 12t/uke) 1 850,00 1 895,00
Enkeltdager, pris pr. dag   330,00 340,00
Tilleggsgebyr ved henting etter stenetid,
kroner pr. påbegynte halvtime

  290,00

295,00

Tilleggsgebyr for barn med halv plass som overstiger opphold på 12 t/uke,
kroner pr. påbegynte halvtime

  290,00 295,00

 

 

 

 

 

 

Satsene for 2017 er pris- og lønnsjustert med  2,5 % med avrunding til nærmeste 5-kr.

 

 
Sist oppdatert: 04.01.2018 11:29
Tekst: Unni Strøm
Foto: 
Topp