Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Scene U

Semesteravgift for elever scene U/kulturskolen

Betalingssatser 2017

2016 2017
Musikkbarnehage/samspillgruppe/band/juniortambur 1 000,00 1 100,00
Instrumental, vokalundervisning, semesterkurs (50 t) 1 350,00 1 500,00
Kor  825,00 900,00
Instrumentleie 350,00 400,00
Work-shops 250,00 350,00
Stor sal arrangement (6 timer) 1 300,00 1 500,00
Kafe, arrangement (6 timer) 650,00 750,00
Små øvingsrom pr. time 125,00 150,00
Stor sal øving pr. time 250,00 300,00

 

For korte kurs/workshops settes deltakeravgiften ut fra kurskostnaden, men med minimumssats settes deltakeravgift ut fra kurskostnaden.

Det er to semestre pr år – vår og høst.  Satsene gjelder pr. semester med unntak av instrumentleie som gjelder pr år.

Sist oppdatert: 04.01.2018 11:32
Tekst: 
Foto: 
Topp