Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Bibliotek

Prisliste 2017
Type 2016 2017
Erstatning bøker voksne * 550,00 550,00
Erstatning bøker barn 280,00 280,00
Erstatning tidsskrifter 70,00 70,00
Erstatning - lydbøker, filmer, språkkurs, pc spill  ( avhengig av kostnad) 230,00-460,00 230,00-460,00
Erstatning for CD 220,00 220,00
Gebyr for 1. gangs varsel 60,00 70,00
Gebyr for 2. gangs varsel 120,00 150,00
Erstatning for tapt lånekort 40,00 50,00
Leie av møtelokale, dagtid 375,00 400,00
Leie av møtelokale, hel dag ** 1 000,00 1 500,00
Leie av møtelokale søndag  1 250,00 2 000,00
Kopiering med bekreftelse pr. kopi 6,00 6,00

*   Erstatning for spesielt verdifullt materiale eller deler av verk
     vurderes spesielt.

** For leie over lengre sammenhengende perioder avtales leiepris

Sist oppdatert: 04.01.2018 11:31
Tekst: 
Foto: 
Topp