Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Hjemmehjelp

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon

Kongsvinger kommune følger ”Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester” gitt i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven.


Kommunen kan selv fastsette regler for betaling av egenandel og betalingssatser for praktisk bistand og opplæring etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr.6 bokstav b, herunder for brukerstyrt personlig assistanse, som ikke er helsetjenester.


Det er ikke anledning til å kreve egenandel for helsetjenester i hjemmet, avlastningstiltak, støttekontakt eller omsorgslønn.


For hustander med inntekt inntil 2G er det maksimalt anledning til å kreve egenandel inntil kr. 200,00 pr. mnd. Til grunn for fastsetting av utgiftstaket legges G pr. 1. januar i det aktuelle året.


Kongsvinger kommune har en abonnementsordning for tjenesten der betalingssatsene er inntektsgradert. Betalingen beregnes på grunnlag av husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag.


1G utgjør pr. 1. mai 2016 kr. 92 576.

Betalingssatser 2017
   Abonnementspris

Fra kroner Til kroner 2016 2017
Inntil 2 G 0 185 152
190,00 200,00
 2G - 3G  185 152 277 728 820,00 840,00
 3G - 4G 277 728  370 304 1 355,00 1390,00
Over 4G  370 304   2 760,00 2830,00
Timepris     288,00 295,00

Satsene for 2017 er pris- og lønnsjustert med 2,5%, mens timepris er justert med generell lønnsøkning på 2,5%. Alle satser er avrundet til nærmeste 5-kr, med unntak av timeprissats

Sist oppdatert: 04.01.2018 11:43
Tekst: 
Foto: 
Topp