Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Salg/skjenking alkohol

Avgiftene på området fastsettes i henhold til Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv av 8, juni 2005.

Ved endring i forskrift, vil satsene bli endret tilsvarende i kommunens betalingsreulativ

Det innhentes/avleveres omsetningsoppgave fra slags- og skjenkesteder en gang pr. år som danner grunnlag for gebyrberegning

I  denne forskrift legges følgende definisjoner til grunn:

  • Alkoholfri drikk: Drikk som inneholder under 0,7 volumprosent alkohol 
  • Alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol 
  • Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol 
  • Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol 
  • Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol. 

 


Gebyrsatser
Gebyr20162017
Ambulerende skjenkeavgift pr. gang 340,00 350,00

Gebyr for salgsbevilling av alkoholholdige drikke, pr. vareliter, gruppe 1

0,20

0,20
Gebyr for skjenkebevilling av alkoholholdig drikke
pr. vareliter, gruppe 1
0,44 0,45
Gebyr for skjenkebevilling, pr. vareliter, gruppe 2 1,18 1,20
Gebyr for skjenkebevilling av gruppe 3 3,87 3,95


 

 
Avleggelse av kunnskapsprøven etter sereveringsloven
400,00
400,00
Avleggelse av kunnskapsprøven etter alkoholloven 400,00 400,00

 

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum

- kr. 1 570,- for salg og
- kr. 4 900,- for skjenking.

Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere.

Sist oppdatert: 04.01.2018 11:26
Tekst: 
Foto: 
Topp