Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Barnefattigdom - tilskuddsordning

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Mål for ordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Målgruppe

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Søknadsfrist:

Søknadsfrist for tilskuddsåret 2017 er fredag 2. desember 2016. OBS! Søknadsskjemaet vil først være tilgjengelig etter 9. november.

Rapporteringsfrist:

1. april, altså én måned etter at tilskuddsåret er over.

Hvem kan søke:

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Hvordan søke?

Bufdirs søknadsportal

Her finner du råd og veiledning for å bruke Bufdirs søknadsportal for tilskudd. Les informasjonen svært nøye, spesielt informasjon om «Administrator».

Kontaktinformasjon

Bufdir:

Emina Simic
Tlf: 466 17 925,
E-post: emina.simic@bufdir.no

Nicolai Steineger
Tlf: 466 19 813,
E-post: nicolai.steineger@bufdir.no

Mari Ommundsen
Tlf: 466 19 567
E-post: mari.ommundsen@bufdir.no

Kongsvinger kommune:

SLT-koordinator/rådgiver Tor Inge With
E-post: tor.inge.with@kongsvinger.kommune.no

Sist oppdatert: 10.11.2016 12:27
Tekst: 
Foto: 
Topp